Skilsmisse

Der kan være mange grunde til at søge hjælp i forbindelse med en skilsmisse. Mange spørgsmål melder sig, når man overvejer eller har besluttet skilsmisse og skal være familie på en anden måde end hidtil. Der er mange og svære følelser i spil ved enhver skilsmisse.

De kan være svære at have med at gøre og kan give anledning til et højt konfliktniveau. Det kan være nødvendigt at definere sig selv, sine mål og sine drømme om livet på ny. En skilsmisse kan være et stort tab – det kan føles som at miste en del af sig selv.

Skilsmisse og børn

Skilsmissen indebærer ofte store omvæltninger for både voksne og børn. Det stiller store krav til forældrerollen på et tidspunkt i livet, hvor du i forvejen har det rigtig svært.

Hvis der er børn, betyder det meget for dem, at mor og far bevarer et så godt forhold til hinanden som muligt til hinanden. Børnene har brug for ekstra opmærksomhed, hvilket kan være svært at give, når man selv er i krise.

I den proces er det en stor hjælp at have samtaler med en udenforstående. For mange er en psykolog en god løsning. Psykologen kan hjælpe med at holde fokus på børnene og varetage det fælles forældreansvar på bedste vis i skilsmissen.

I samtalerne sætter vi fokus på:

  • De følelser, der er i spil hos både børn og voksne, når forældre skal skilles.
  • Hvordan jeres børn reagerer, og hvilke behov de har i forhold til deres alder.
  • Hvordan det kan blive muligt at kommunikere og samarbejde om det fælles forældreskab på bedste vis.

Søg hjælp i tide, så skilsmissen bliver så skånsom som mulig for både børn og voksne.

 

Charlotte Clemmensen

Jeg prioriterer at tilrette mit arbejde, så der altid er tid til akutte samtaler, og aldrig lang ventetid, da jeg ved at det i nogle tilfælde er vigtigt at kunne få hurtig hjælp. Du kan kontakte mig for yderligere oplysning og bestilling af tid på Tlf.: 22 58 03 99 eller på mail: mail@psykologcc.dk.