Sammenbragte familier

En sammenbragt familie er en familie, hvor mindst en af parterne har barn eller børn fra et tidligere forhold. En sammenbragt familie er en anderledes familieform end en kernefamilie. Derfor giver det også andre udfordringer at leve i en sammenbragt familie.

Nogle familier har store udfordringer med at få det hele til at fungere, og det kan opleves vanskeligt og meget konfliktfyldt for både børn og voksne. Hvert enkelt familiemedlem, store som små, har ofte forskellige erfaringer for, hvordan det er at være voksen og barn i en familie.

Der kan være mange dilemmaer og forskellige holdninger og forventninger til børnene, og det kan være svært for de voksne at finde deres rolle i forhold til den andens børn. Må du opdrage på dem? Og hvis ja, hvordan og hvornår?

Måske er hverdagen blevet anderledes, end I havde håbet og troet på, og der er mange konflikter både imellem jer og børnene imellem. Der er mange hensyn at tage, og måske er I ikke enige om, hvordan de skal prioriteres og forvaltes. Det kan være svært at få talt om, hvilke forventninger I har til hinanden, når I lever i en sammenbragt familie.

I samtalerne er der fokus på, at I får en bedre kommunikation og en bedre forståelse for jeres egne og jeres partners oplevelser og følelser i de svære og konfliktfyldte situationer.

I vil få hjælp til at udvikle og bruge forskellige handlemønstre, der gør det muligt for jer at få det familieliv, I ønsker, som en sammenbragt familie.

Charlotte Clemmensen

Jeg prioriterer at tilrette mit arbejde, så der altid er tid til akutte samtaler, og aldrig lang ventetid, da jeg ved at det i nogle tilfælde er vigtigt at kunne få hurtig hjælp. Du kan kontakte mig for yderligere oplysning og bestilling af tid på Tlf.: 22 58 03 99 eller på mail: mail@psykologcc.dk.