Depression

At have en depression er en særdeles belastende tilstand, både for dig, der rammes, og for dine nærmeste. Depression er en tilstand, hvor du gennem længere tid er nedtrykt, har mange triste tanker og måske overvejer din lyst til livet. Det kan være en voldsom kamp at komme op og igennem dagens timer, og du kan føle det, som om du kun overlever og ikke lever livet. Du kan have en oplevelse af ligegyldighed, appetitløshed, massiv træthed, muskelspændninger, let til gråd og manglende lyst og intimitet til sex.

Depression kan komme til udtryk på mange forskellige måder, 
ligesom den kan have mange forskellige årsager:

• Det kan være en reaktion på vanskelige og belastende oplevelser.

• Det kan være, at du lever under belastende livsomstændigheder.

• Der kan for år tilbage være hændelser i dit liv, som du aldrig er kommet over, og som ikke er blevet bearbejdet eller talt igennem med nogen.

• Du kan også, både som yngre og ældre, opleve, at der er nogle chancer i livet, du har forspildt, og det kan være svært at erkende og se i øjnene.

• Der kan også forekomme alvorlige begivenheder i forhold til dine nærmeste, for eksempel sygdom, mistet arbejde eller en enkelt hændelse, som var voldsomt krænkende, men som du ikke var i stand til at beskytte dig imod.

• Nogle kvinder og mænd får en depression i forbindelse med graviditet, fødsel og det tidlige forældreskab. Det er svært at forstå den reaktion, og du kan få dårlig samvittighed og måske føle skam over at have sorte og triste tanker på et tidspunkt, hvor omverdenen og du selv forventer, at du føler glæde og stor lykke.

I behandling af depressionen er det vigtigt at afdække årsagen og finde ud af, hvad det er, der berører dig så dybt. Vi arbejder på både det følelsesmæssige og praktiske plan og finder dine ressourcer og kompetencer, så du genvinder livsglæden og bliver rustet til at klare de udfordringer, tilværelsen indebærer.

I nogle tilfælde kræver depression en medicinsk behandling. Dette kan fint kombineres med samtaler hos en psykolog.

Charlotte Clemmensen

Jeg prioriterer at tilrette mit arbejde, så der altid er tid til akutte samtaler, og aldrig lang ventetid, da jeg ved at det i nogle tilfælde er vigtigt at kunne få hurtig hjælp. Du kan kontakte mig for yderligere oplysning og bestilling af tid på Tlf.: 22 58 03 99 eller på mail: mail@psykologcc.dk.