Lavt selvværd

Selvværd handler om, hvordan du tænker om dig selv, og hvordan du opfatter dig selv. Om du sætter pris på dig selv, og om du tillader dig selv at handle og vælge ud fra det, der er godt for dig.

Vores selvværd afspejler den måde, vi opfatter os selv på, hvordan vi opfatter andre, og hvordan vi håndterer opgaver i vores liv. Du kan af og til opleve, at du ikke er så meget værd som de andre. At du ikke slår til. Det kaldes lavt selvværd. Et lavt selvværd giver en grundlæggende negativ opfattelse af en selv, og at du tildeler dig selv ringe værdi.

Lavt selvværd kan vise sig ved, at du:

• Har en føjende adfærd, hvor du gør alt for, at andre har det godt, og glemmer dig selv og dine egne behov.

• Har negative tanker om dig selv og dine præstationer.

• Sammenligner dit udseende og dine præstationer med andre og synes, at andre er bedre end dig selv på alle måder.

• Har meget svært ved at modtage positiv opmærksomhed fra andre og ikke formår at fremhæve dine egne fordele.

• Stiller meget store krav til dig selv og har svært ved at sige fra.

Det kan jeg hjælpe med

Arbejdet med at løse selvværdsproblemer er rettet mod dig, som ønsker at øge dit selvværd, blive mindre selvkritisk og lære at sætte pris på den, du er – kort sagt: at blive glad og tilpas med netop de egenskaber, du har.

Selvværd kan læres hele livet. Et øget selvværd vil give dig en større accept af dig selv, hvorigennem du vil opbygge et større psykisk overskud, som også beskytter mod stress og depression. Du vil opleve en større ro i hverdagen og et større psykisk overskud, som giver et godt følelsesmæssigt velbefindende og mod til at tage nye udfordringer op.

I samtalerne reflekterer vi sammen over, hvad det gode liv består i for dig, for at fremme dine positive tanker, styrke dit selvværd og skabe glæde og overskud.