Forældrerådgivning

Forældrerådgivning er hjælp til dig som forælder, når du er i tvivl om, hvorvidt dit barn trives, og om udviklingen går, som den skal. Eller når du oplever, at dit barn støder ind i vanskeligheder i institutionen, skolen eller familien.

Der er mange forskellige måder at leve og løse sit forældreskab og familieliv på, og vi gør det alle på den allerbedste måde, vi formår. Vi har forventninger, forhåbninger og ønsker om, at vores familieliv skal være lykkeligt og i harmoni. Til tider kan det alligevel virke overvældende, svært og skræmmende. Vi kan ende i en skæv løsning, som tærer hårdt på kræfter og ressourcer, og vi kan blive usikre på, om vi gør det rigtige. Det er helt naturligt.

Sådan kan jeg hjælpe

Der er undervejs i forældreskabet mange udfordringer at håndtere og mange udviklingsstadier at forholde sig til, både for barnet og forældrene. Rådgivningen vil bidrage til, at du opnår en bedre forståelse af dig selv og dine børn. Du vil få en indsigt, der vil hjælpe med at styrke relationerne i familien.

Jeg har et indgående kendskab til børns udvikling og hvad den kan gøre ved familielivet, når vanskeligheder og bekymringer fylder meget. I samtalerne tager jeg udgangspunkt i sammen med jer at finde de ressourcer og kompetencer, der er til stede i netop jeres familie, for at løse vanskelighederne og udfordringerne. I vil få viden om børns udvikling med fokus på netop jeres barns alder.

Når du forstår dit barn og dig selv bedre, er det lettere at skabe en hverdag, som hænger bedre sammen. Det giver både barnet og forældrene mere livsglæde, ro og harmoni i familien.

Charlotte Clemmensen

Jeg prioriterer at tilrette mit arbejde, så der altid er tid til akutte samtaler, og aldrig lang ventetid, da jeg ved at det i nogle tilfælde er vigtigt at kunne få hurtig hjælp. Du kan kontakte mig for yderligere oplysning og bestilling af tid på Tlf.: 22 58 03 99 eller på mail: mail@psykologcc.dk.